Komunikat startowy RLZ2022

Komunikat startowy
Rajd Liczyrzepy – Krzydlina Wielka 12.03.2022 r.

1. INFORMACJE O BAZIE
Baza rajdu zlokalizowana jest w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej, Krzydlina Wielka 27a, 56–100 Wołów

Wejście na teren bazy jest tuż obok sali gimnastycznej.

Zawodników przybywających do bazy Rajdu w sobotę rano prosimy o uwzględnienie zapasu czasowego na załatwienie spraw formalnych w biurze zawodów.

2. KATEGORIE STARTOWE
Rajd zostanie rozegrany w poniższych kategoriach:
• trasa piesza TP5h (TP25) (limit czasu 5h),
• trasa piesza TP8h (TP50) (limit czasu 8h),
• trasa rowerowa TR5h (TR50) (limit czasu 5h),
• trasa rowerowa TR9h (TR120) (limit czasu 9h),
• trasa rekreacyjna TRek (limit czasu 6h).

3. PROGRAM
Piątek 11.03.2022 r.
18:00 – otwarcie bazy Rajdu
20:00-23:00 – praca biura Rajdu

Sobota 12.03.2022 r.
od 6:30 – praca biura Rajdu
7:40 – odprawa trasy TR120(9h)
8:00 – start trasy TR120(9h)
8:10 – odprawa trasy TP50(8h)
8:30 – start trasy TP50(8h)
9:10 – odprawa trasy TR50(5h)
9:30 – start trasy TR50(5h)
9:40 – odprawa trasy TP25(5h)
10:00 – start trasy TP25(5h)
10:45 – odprawa trasy Rekreacyjnej
11:00 – start trasy Rekreacyjnej
13:30 – początek wydawania posiłków
14:30 – limit czasu trasy TR50(5h)
15:30 – koniec limitu spóźnień dla trasy TR50(5h)
15:00 – limit czasu trasy TP25(5h)
16:00 – koniec limitu spóźnień dla trasy TP25(5h)
16:30 – limit czasu trasy TP50(8h)
17:30 – koniec limitu spóźnień dla trasy TP50(8h)
17:00 – koniec limitu czasu trasy Rekreacyjnej
17:00 – limit czasu trasy TR120(9h)
18:00 – koniec limitu spóźnień dla trasy TR120(9h)

Niedziela 13.03.2022 r.
do 10:00 – opuszczenie bazy Rajdu

4. PUNKTY KONTROLNE
Punkty kontrolne (PK) w terenie będą oznaczone biało-czerwonymi płaskim lampionami.
Każdy z Uczestników powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów w odpowiednich miejscach na karcie startowej.
W przypadku braku na danym PK lampionu i/lub perforatora należy wpisać na karcie startowej kod dwuliterowy znajdujący się w miejscu PK lub wykonać zdjęcie tego miejsca i okazać na mecie. Zaleca się również kontakt telefoniczny z organizatorem.

5. MAPY
Mapy zostaną rozdane na 10 min przed startem każdej z tras. Zawodnicy poszczególnych tras otrzymają kolejno:
• trasa TP5h(TP25) – kolorowa mapa w skali 1:50000 w formacie A4; opisy PK będą na osobnej kartce, dodatkowe mapy z obszarami PK w dokładniejszej skali,
• ttrasa TP9h(TP50) – kolorowa mapa w skali 1:50000 w formacie A3; opisy PK będą na osobnej kartce, dodatkowe mapy z obszarami PK w dokładniejszej skali,
• trasa TR5h(TR50) – kolorowa mapa w skali 1:60000 w formacie A3; opisy PK będą na osobnej kartce, dodatkowe mapy z obszarami PK w dokładniejszej skali,
• trasa TR100 – kolorowa mapa w skali 1:60000 w formacie A3; opisy PK będą na osobnej kartce, dodatkowe mapy z obszarami PK w dokładniejszej skali,
• trasa TRek – kolorowa mapa w skali 1:20000 w formacie A4; opisy PK będą zawarte na mapie.

Ochronne worki foliowe na mapę będą rozdawane osobno.

6. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
• każdy zawodnik jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność,
• nie ma konieczności mocowania numerów startowych,
• odprawa i start wszystkich tras odbędzie się w wydzielonym miejscu,
• w bazie będzie można zrobić sobie coś ciepłego do picia (kawę i herbatę),
KONIECZNE JEST ZABRANIE WŁASNEGO KUBKA WIELOKROTNEGO UŻYCIA (przyczyni się do zmniejszenia niepotrzebnie generowanych odpadów),
• prosimy wszystkich zmotoryzowanych o rozważne parkowanie w okolicach bazy rajdu,
• szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące poruszania się w terenie zostaną przekazane na odprawie.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu poprzez naszego fb, e-maila rajdliczyrzepy@gmail.com lub telefonicznie na numer 507792376. Od piątku 11.03.2020 r. przebywać będziemy już w terenie, więc kontakt może być utrudniony.

7. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA
Przypominamy o obowiązujących obostrzeniach dotyczących pandemii COVID-19.