Regulamin – 25.02.2017

REGULAMIN

Zawodów na orientację „RAJD LICZYRZEPY”

25 LUTEGO 2017

 

1.   CELE RAJDU
„Rajd Liczyrzepy”  (zwany dalej Rajdem) jest imprezą o charakterze sportowo-turystycznym. Celami Rajdu  są:
– popularyzacja sportu oraz imprez na orientację jako sposobu spędzania wolnego czasu,
– upowszechnienie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki,
– ukazanie uczestnikom walorów krajobrazowych i turystycznych Dolnego Śląska,
– sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą
i kompasem,
– wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację.

2.  ORGANIZATOR
Organizatorami Rajdu są:
– Klub Sportowy „Artemis”,
– Urząd Miasta i Gminy Strzelin,
– Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne.

Strona internetowa Rajdu:  rajdliczyrzepy.wordpress.com .

3.  ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik Rajdu: Alicja Wojtala
Sędzia główny: Jarosław Wieczorek
Budowniczy tras pieszych: Dominik Mirowski
Budowniczy tras rowerowych: Łukasz Mirowski

4.   TERMIN I MIEJSCE RAJDU
Rajd odbędzie się w dniu 25 lutego 2017 r. na Dolnym Śląsku.

Baza Rajdu: Szkoła Podstawowa w Białym Kościele (gmina Strzelin), ul. Kamienna 18

5.     KATEGORIE STARTOWE I LIMITY CZASU
Zawody rozgrywane są na następujących trasach:
a) pieszych:
– TP 50 trasa piesza o długości około 50 km, limit czasu 12 h, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa),
– TP 25 trasa piesza o długości około 25 km, limit czasu 8 h, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa),

b) rowerowych:
– TR 100 trasa rowerowa o długości około 100 km, limit czasu 9 h, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa),
– TR 50 trasa rowerowa o długości około 50 km, limit czasu 9 h, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
Uczestnik zostaje sklasyfikowany na odpowiedniej trasie (TR50/TR100) na podstawie liczby zdobytych Punktów Kontrolnych (od 7 do 12 dowolnych PK – trasa TR50, od 13 dowolnych PK – trasa TR100).

c) Rekreacyjnej – trasa piesza o długości około 13 km, limit czasu 6 h, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).

6.    KLASYFIKACJA W PUCHARZE POLSKI
Trasa piesza (TP 50) Rajdu Liczyrzepy zaliczana jest do klasyfikacji Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację na dystansie 50 km.
Trasa rowerowa (TR 100) Rajdu Liczyrzepy zaliczana jest do klasyfikacji Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację.

7.    ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA i KLASYFIKACJI
TRASY PIESZE TP25 i TP50
1) Podstawowym celem na trasach pieszych TP25 i TP50 jest to, aby w limicie czasowym 8 godzin (TP25) lub 12 godzin (TP50) przejść całą trasę, potwierdzając obecność na wszystkich PK odpowiadających dla danej trasy.
2) Za każdy potwierdzony PK uczestnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy.
3) Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
4) Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
5) Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
6) PK oznaczone będą biało-czerwonymi kartkami.
7) Każdy z zawodników powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej.
8) W przypadku braku na danym PK biało-czerwonej kartki z perforatorem należy wpisać na karcie startowej kod znajdujący się w miejscu PK. Zaleca się także wykonać zdjęcie tego miejsca oraz kontakt telefoniczny z Organizatorem.
9) Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
10) Numer startowy, wydawany w biurze przed startem należy podczas trwania tras Rajdu obowiązkowo nosić w widocznym miejscu na klatce piersiowej, plecach albo plecaku.
11) Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności (scorelauf), ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
12) Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy, wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie są to odległości w linii prostej między tymi PK).
13) Na trasie obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
14) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum 50% + 1 dowolnych PK ze wszystkich PK znajdujących się danej trasie oraz dotarcie na metę Rajdu w limicie czasu dla tej trasy.
15) W przypadku przekroczenia limitu czasu dla danej tasy (8 godzin dla TP25, 12 godzin dla TP50), za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt przeliczeniowy. Maksymalny limit spóźnień wynosi 30 minut.
16) O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba zdobytych punktów przeliczeniowych. W drugiej kolejności decyduje liczba potwierdzonych PK, a w trzeciej czas przejścia od startu do mety.
17) Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie. Na każdej z tras nagrodzona zostanie również najlepsza Uczestniczka wśród kobiet.
18) Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania lub nie zaliczyli wymaganej dla danej trasy minimalnej liczby PK, lub będą się poruszali po drogach wyłączonych z Rajdu, lub nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę.

TRASY ROWEROWE TR50 i TR100
1) Podstawowym celem na tras rowerowych TR50 i TR100 jest to, aby w limicie czasowym 9 godzin przejechać całą trasę, potwierdzając obecność na wszystkich PK odpowiadających dla danej trasy.
2) Za każdy potwierdzony PK uczestnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy.
3) Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
4) Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
5) Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
6) PK oznaczone będą biało-czerwonymi kartkami.
7) Każdy z zawodników powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej.
8) W przypadku braku na danym PK biało-czerwonej kartki z perforatorem należy wpisać na karcie startowej kod znajdujący się w miejscu PK. Zaleca się także wykonać zdjęcie tego miejsca oraz kontakt telefoniczny z Organizatorem.
9) Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
10) Numer startowy, wydawany w biurze przed startem należy mieć przyczepiony z przodu kierownicy.
11) Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności (scorelauf), ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
12) Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy (optymalnej kolejności potwierdzania PK), wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie są to odległości w linii prostej między tymi PK).
13) Na trasie obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
14) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika TR50 jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum 50% + 1 PK (czyli 7 dowolnych PK) a maksimum 12 dowolnych PK ze wszystkich PK dla tras rowerowych oraz dotarcie na metę Rajdu w limicie czasu dla tej trasy.
Warunkiem sklasyfikowania uczestnika TR100 jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum 13 dowolnych PK (trzynastu dowolnych Punktów Kontrolnych) tras rowerowych oraz dotarcie na metę Rajdu w limicie czasu dla tej trasy.
15) W przypadku przekroczenia limitu czasu 9 godzin, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt przeliczeniowy. Maksymalny limit spóźnień wynosi 30 minut.
16) O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba zdobytych punktów przeliczeniowych. W drugiej kolejności decyduje liczba potwierdzonych PK, a w trzeciej czas przejazdu od startu do mety.
17) Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie. Na każdej z tras nagrodzona zostanie również najlepsza Uczestniczka wśród kobiet.
18) Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, lub nie zaliczyli wymaganej dla danej trasy minimalnej liczby PK, lub będą się poruszali po drogach wyłączonych z Rajdu, lub nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę.

TRASA REKREACYJNA
1) Podstawowym celem na trasie Rekreacyjnej jest to, aby w limicie czasowym 6 godzin przejść całą trasę, potwierdzając obecność na wszystkich PK.
2) Za każdy potwierdzony PK uczestnik/zespół otrzyma 1 punkt przeliczeniowy.
3) Start wszystkich uczestników trasy/zespół odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
4) Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
5) Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
6) PK oznaczone będą biało-czerwonymi kartkami.
7) Każdy z zawodników powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej.
8) W przypadku braku na danym PK biało-czerwonej kartki z perforatorem należy wpisać na karcie startowej kod znajdujący się w miejscu PK. Zaleca się także wykonać zdjęcie tego miejsca oraz kontakt telefoniczny z Organizatorem.
9) Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
10) Numer startowy, wydawany w biurze przed startem należy podczas trwania tras Rajdu obowiązkowo nosić w widocznym miejscu na klatce piersiowej, plecach albo plecaku.
11) Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności (scorelauf), ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
12) Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy, wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie są to odległości w linii prostej między tymi PK).
13) Na trasie obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
14) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum 50% + 1 dowolnych PK ze wszystkich PK znajdujących się na trasie Rekreacyjnej oraz dotarcie na metę Rajdu w limicie czasu dla tej trasy.
15) W przypadku przekroczenia limitu czasu 6 godzin, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt przeliczeniowy. Maksymalny limit spóźnień wynosi 30 minut.
16) O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba zdobytych punktów przeliczeniowych. W drugiej kolejności decyduje liczba potwierdzonych PK, a w trzeciej czas przejścia od startu do mety.
17) Klasyfikacja prowadzona z podziałem na zespoły.
18) Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania lub nie zaliczyli wymaganej dla trasy Rekreacyjnej minimalnej liczby PK, lub będą się poruszali po drogach wyłączonych z Rajdu, lub nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę.

Komunikat techniczny na temat szczegółów rywalizacji w ramach Rajdu będzie opublikowany na stronie www.rajdliczyrzepy.wordpress.com.

8.  WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW
1. Wyposażenie obowiązkowe:
– kompas i folia NRC (koc ratunkowy),
– przyrządy do pisania do zaznaczenia PK na mapie (najlepiej odporne na działanie wody),
– telefon komórkowy,
– oświetlenie białe, np. czołówka,
– oświetlenie tylne czerwone (trasy rowerowe),
– sprawny rower (trasy rowerowe),
– widoczne elementy odblaskowe na ubraniu,
– dowód osobisty,
– kask rowerowy (trasy rowerowe).

2. Wyposażenie zalecane:
– apteczka pierwszej pomocy,
– zapasowe baterie,
– dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,
– telefon komórkowy z możliwością otrzymywania wiadomości MMS,
– ubezpieczenie NNW.

9.   UCZESTNICTWO I  ZGŁOSZENIA
1) Uczestnikiem może być osoba, która:
a) wypełni formularz dostępny na stronie www.rajdliczyrzepy.wordpress.comlub zgłosi się w biurze Rajdu,
b) podpisze oświadczenie o udziale w Rajdzie na własną odpowiedzialność,
c) dokona opłaty startowej – przelewem na konto Organizatora lub w gotówce w bazie Rajdu,
2) Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto wskazane w niniejszym regulaminie.
3) Zespół zgłaszający się na trasę Rekreacyjną zobowiązany jest o zgłoszenie osobno każdego z Uczestników z podaniem tej samej nazwy zespołu.
4) Osoby w wieku 16-18 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Rajdzie.
5) Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą wziąć udział w Rajdzie pod opieką osoby, która ukończyła 21 roku życia.
6) Zgłoszenia na Rajd do dnia 21 lutego 2017 r. można dokonać poprzez formularz na stronie internetowej Rajdu. Po tym terminie można się zgłosić w bazie Rajdu tylko po uzgodnieniu z organizatorem. W takich przypadkach nie gwarantujemy pełnych świadczeń, w szczególności: map dla poszczególnych tras, kart startowych i ciepłego posiłku po zakończeniu Rajdu.

10.  OPŁATA STARTOWA
1) Opłata za udział jednej osoby wynosi:

Trasy do 3.02.2017 r. 4-21.02.2017 r. 22-24.02.2017 r.
lub w bazie Rajdu
TP25 30 zł 40 zł 50 zł
TP50 40 zł 50 zł 60 zł
TR50 i TR100 40 zł 50 zł 60 zł

W przypadku trasy Rekreacyjnej wpisowe dla całego zespołu (otrzymuje się 2 sztuki mapy dla tej trasy, 1 sztukę karty startowej, maksymalnie dwa ciepłe posiłki na zakończenie Rajdu w przypadku zgłoszenia zespołu składającego się dwóch lub więcej osób)* wynosi:

Trasa do 3.02.2017 r. 4-21.02.2017 r. 22-24.02.2017 r.
lub w bazie Rajdu
Trasa Rekreacyjna 30 zł 40 zł 40 zł

*- możliwe jest zamówienie większej liczby posiłków po wcześniejszym przekazaniu informacji Organizatorom – koszt dodatkowego posiłku wynosi 10 zł/szt

Opłatę startową należy wpłacić przelewem bankowym na konto:
Jarosław Wieczorek
15 1870 1045 2078 1207 6118 0001
Tytuł: Rajd Liczyrzepy + [trasa, np TP50] + [imię i nazwisko uczestnika]

Mieszkańcy Gminy Strzelin start w Rajdzie mają bezpłatny, obowiązuje jednak konieczność dokonania zapisów zgodnie z Regulaminem Rajdu.

2) W przypadku wpłaty wpisowego po 21.02.2017 r., prosimy o wzięcie ze sobą wydruku potwierdzającego wykonanie przelewu. Jednak w takich przypadkach nie gwarantujemy pełnych świadczeń, w szczególności: map dla poszczególnych tras, kart startowych i ciepłego posiłku po zakończeniu Rajdu.
3) Zwrot wpisowego przysługuje w przypadku odwołania Rajdu przez Organizatora, przed rozpoczęciem Rajdu.
4) Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w Rajdzie i zgłosi to wysyłając e-mail na adres rajdliczyrzepy@gmail.com do dnia 03.02.2017 r. ma prawo do zwrotu wpłaconego wpisowego pomniejszonego o opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł.
Rezygnacja z udziału w Rajdzie wysłana na inny adres e-mailowy lub wysłana po wskazanym wyżej terminie lub zgłoszona w bazie Rajdu nie uprawnia do zwrotu wpisowego.
5) Uczestnik, który zdecydował się zmienić trasę i zgłosi tę zmianę e-mailem na adres rajdliczyrzepy@gmail.com do dnia 21. lutego 2017 r. ma prawo do takowej zmiany trasy.
W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie opłata startowa jest wyższa, będzie należało dopłacić różnicę w cenie tras do kwoty opłaty startowej według stawki płatnej na dzień wpłaty opłaty startowej przez uczestnika.
W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie normalna opłata startowa jest niższa, nie będzie przysługiwał zwrot wykonanej nadpłaty za trasę wcześniej opłaconą.
Informacje o zmianie trasy wysłane na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu.
6) Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w rajdzie i ma możliwość scedowania swojego zgłoszenia wraz z opłatą startową na innego uczestnika i zgłosi tę zamianę uczestnictwa e-mailem na adres rajdliczyrzepy@gmail.com do dnia 21. lutego 2017 r. ma prawo do zamiany uczestnictwa bez poniesienia żadnych opłat manipulacyjnych.
Zamiana uczestnictwa wysłana na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu.

11.   PROGRAM RAJDU
Piątek 24.02.2017 r.
18:00 – otwarcie bazy Rajdu
18:00-22:59 – praca biura Rajdu

Sobota 25.02.2017 r.
od 5:30 – praca biura Rajdu
7:15 – odprawa tras TP25 i TP50
7:30 – start tras TP25 i TP50
7:45 – odprawa tras TR50 i TR100
8:00 – start tras TR50 i TR100
9:45 – odprawa trasy Rekreacyjnej
10:00 – start trasy Rekreacyjnej
15:30 – limit czasu trasy TP25
16:00 – limit czasu trasy Rekreacyjnej
16:00 – koniec limitu spóźnień dla trasy TP25
16:30 – koniec limitu spóźnień dla trasy Rekreacyjnej
17:00 – limit czasu tras TR50 i TR100
17:30 – koniec limitu spóźnień dla tras TR50 i TR100
19:30 – limit czasu trasy TP50
20:00 – koniec limitu spóźnień dla trasy TP50
20:30 – uroczyste zakończenie Rajdu

Niedziela 26.02.2017 r.
do 10:00 – opuszczenie bazy Rajdu

12.   ŚWIADCZENIA STARTOWE
W ramach wpisowego Organizator zapewnia:
– możliwość uczestnictwa w Rajdzie,
– dwa noclegi w bazie Rajdu w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę),
– opiekę medyczną przez czas trwania zawodów,
– kartę startową oraz numer startowy,
– mapę z zaznaczonymi PK,
– dostęp do pryszniców i toalet w bazie Rajdu,
– ciepły posiłek po zakończeniu Rajdu,
– wrzątek do celów spożywczych,
– inne materiały w miarę napływu świadczeń.

13. NAGRODY
Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I – III na poszczególnych trasach otrzymają pamiątkowe statuetki. Dodatkowo nagrodzone zostaną zwyciężczynie w kategorii kobiet na trasach TP25, TP50, TR50 i TR100.
Wśród osób obecnych na zakończeniu Rajdu zostaną rozlosowane upominki i drobne nagrody.

14.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras Rajdu ze względu na złe warunki atmosferyczne.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych czynników uznawanych za działanie „siły wyższej”.
4) Udział w Rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
5) Obowiązuje bezwzględny zakaz pomocy osób trzecich, w tym korzystania z jakichkolwiek środków transportu (z wyjątkiem roweru na trasach TR).
6) Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach.
7) Ze względów bezpieczeństwa, wszystkich uczestników bezwzględnie obowiązuje zgłoszenie Organizatorowi zakończenia udziału w Rajdzie nie później niż godzinę po zakończeniu limitu czasu dla trasy na której startuje, w jeden z poniższych sposobów:
a) poprzez zameldowanie się w bazie Rajdu ,
b) telefonicznie sędziemu głównemu (numer telefonu będzie podany na mapie).
9) Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone uczestnikom przez innych uczestników, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
10) Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
11) Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w bazie Rajdu.
12) Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych oraz przepływania przez ewentualne rzeki czy jeziora. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
13) Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciw-pożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
14) Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania trasy. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do bazy Zawodów. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi.
15) Na Rajdzie obowiązują zasady fair play. Utrudnianie marszu lub jazdy rowerem innym uczestnikom Rajdu, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń PK oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności na PK jest niedozwolone i karane będzie dyskwalifikacją.
16) Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy przy nawigacji jest zabronione i będzie karane dyskwalifikacją. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej dozwolone jest jedynie w celu zapisu śladu (tracka) do wykorzystania po Rajdzie oraz do pomiaru parametrów ruchu (prędkości, kierunku i odległości). Ewentualne protesty dotyczące sytuacji mających miejsce w trakcie Rajdu można składać Sędziemu Głównemu do godziny po zakończeniu limitu czasu danej trasy. Protesty zostaną rozpatrzone w przeciągu 1 godziny od ich złożenia, po czym zostaną ogłoszone wstępne wyniki Rajdu.
17) Uczestnicy mają prawo zgłaszać protesty dotyczące wyników Rajdu przez 3 dni od momentu ukazania się wyników na stronie internetowej Rajdu. Po rozpatrzeniu protestów zgłoszonych do wyników Rajdu, wyniki uznawać będzie się za ostateczne.
18) Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu.
19) Uczestnicy Rajdu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
20) Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Klub Sportowy Artemis imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Klubu Sportowego Artemis zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
21) Organizator Rajdu, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Rajd i wydarzenia towarzyszące Rajdowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
22) Uczestnikom oprócz świadczeń rajdowych, nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
23) Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na Klub Sportowy Artemis.
24) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy.
25) Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja kierownika Rajdu jest decyzją ostateczną.
26) Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.
27) Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika