Regulamin – 19.05.2018

REGULAMIN

Zawodów na orientację „RAJD LICZYRZEPY”

19 MAJA 2018

 

1.   CELE RAJDU
„Rajd Liczyrzepy”  (zwany dalej Rajdem) jest imprezą o charakterze sportowo-turystycznym. Celami Rajdu  są:
– popularyzacja sportu oraz imprez na orientację jako sposobu spędzania wolnego czasu,
– upowszechnienie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki,
– ukazanie uczestnikom walorów krajobrazowych i turystycznych Dolnego Śląska,
– sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
– wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację.

2.  ORGANIZATOR
Organizatorem Rajdu jest Klub Sportowy „Artemis”
Strona internetowa Rajdu:  rajdliczyrzepy.wordpress.com .

3.  ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik Rajdu: Alicja Wojtala
Sędzia główny: Jarosław Wieczorek
Budowniczy tras pieszych i rowerowych: Jarosław Wieczorek

4.   TERMIN I MIEJSCE RAJDU
Rajd odbędzie się w dniu 19 maja 2018 r. na Dolnym Śląsku.
Baza Rajdu: Schronisko PTTK Jagodna, Spalona 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

5.     KATEGORIE STARTOWE I LIMITY CZASU
Zawody rozgrywane są na następujących trasach:
a) pieszych:
– TP50 trasa piesza o długości około 50 km, limit czasu 12 h, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa),
– TP25 trasa piesza o długości około 25 km, limit czasu 8 h, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa),

b) rowerowych:
– TR200 trasa rowerowa o długości około 200 km, limit czasu 15 h, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa),
– TR100 trasa rowerowa o długości około 100 km, limit czasu 10 h, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa),
– TR50 trasa rowerowa o długości około 50 km, limit czasu 8 h, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).

c) Rekreacyjnej (TRek) – trasa o długości około 15 km, limit czasu 7 h, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf. Trasę można pokonywać pieszo, rowerem, na hulajnodze, z psem, na koniu, z wózkiem i korzystając z innych przedmiotów nie posiadających silnika.

6.    KLASYFIKACJA W PUCHARZE POLSKI
Trasa piesza (TP50) Rajdu Liczyrzepy rozgrywana jest w ramach Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację na dystansie 50 km, a wyniki zaliczane są do klasyfikacji tego Pucharu.
Trasy rowerowe (TR200 i TR100) Rajdu Liczyrzepy rozgrywane są w ramach Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację, ale tylko wyniki z trasy TR200 zaliczane są do klasyfikacji tego Pucharu.

7.    ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA i KLASYFIKACJI
Szczegółowe zasady współzawodnictwa i klasyfikacji zostaną określone i opublikowane w osobnym dokumencie najpóźniej na miesiąc przed startem Rajdu.

8.  WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW
1. Wyposażenie obowiązkowe:
– kompas,
– folia NRC (koc ratunkowy),
– telefon komórkowy,
– widoczne elementy odblaskowe na ubraniu,
– dowód osobisty lub paszport,
– sprawny rower (trasy rowerowe),
– kask rowerowy (trasy rowerowe),
– oświetlenie (trasa rowerowa TR200).

2. Wyposażenie zalecane:
– apteczka pierwszej pomocy,
– oświetlenie białe, np. czołówka (dla trasy pieszej TP50)
– oświetlenie tylne czerwone (trasy rowerowe),
– zapasowe baterie,
– dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,
– przyrządy do pisania do zaznaczenia PK na mapie (najlepiej odporne na działanie wody),
– ubezpieczenie NNW.

9.   UCZESTNICTWO I  ZGŁOSZENIA
1) Uczestnikiem może być osoba, która:
a) wypełni formularz przygotowany dla tras pieszych TP25 i TP50 oraz tras rowerowych TR50, TR100 i TR200 dostępny na stronie https://zgloszenia-pmno.reu.pl/pl/marathon/17 lub formularz przygotowany dla trasy Rekreacyjnej dostępny na stronie
www.rajdliczyrzepy.wordpress.com lub zgłosi się w biurze Rajdu,
b) podpisze oświadczenie o udziale w Rajdzie na własną odpowiedzialność,
c) dokona opłaty startowej – przelewem na konto Organizatora lub w gotówce w bazie Rajdu,
2) Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto wskazane w niniejszym regulaminie.
3) Zespół zgłaszający się na trasę Rekreacyjną zobowiązany jest w zgłoszeniu podaniu każdego z Uczestników.
4) Osoby w wieku 16-18 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Rajdzie.
5) Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą wziąć udział w Rajdzie pod opieką osoby, która ukończyła 21 roku życia.
6) Zgłoszenia na Rajd do dnia 16 maja 2018 r. można dokonać poprzez formularz na stronie internetowej Rajdu. Po tym terminie można się zgłosić w bazie Rajdu tylko po uzgodnieniu z organizatorem. W takich przypadkach nie gwarantujemy pełnych świadczeń, w szczególności: map dla poszczególnych tras, kart startowych i ciepłego posiłku po zakończeniu Rajdu.

10.  OPŁATA STARTOWA
1) Opłata za udział jednej osoby na trasach pieszych (TP)  i rowerowych (TR) wynosi:

Trasy do 30.04.2018 r. 1-13.05.2018 r. 14-16.05.2018 r.
lub w bazie Rajdu
TP25 40 zł 50 zł 60 zł
TP50 50 zł 60 zł 70 zł
TR50 40 zł 50 zł 60 zł
TR100 50 zł 60 zł 70 zł
TR200 60 zł 70 zł 80 zł

W przypadku trasy Rekreacyjnej wpisowe dla całego zespołu (otrzymuje się 2 sztuki mapy dla tej trasy, 1 sztukę karty startowej, maksymalnie dwa ciepłe posiłki na zakończenie Rajdu w przypadku zgłoszenia zespołu składającego się dwóch lub więcej osób)* wynosi:

Trasa do 30.04.2018 r. 1-13.05.2018 r. 14-16.05.2018 r.
lub w bazie Rajdu
Trasa Rekreacyjna 40 zł 50 zł 60 zł

*- możliwe jest zamówienie większej liczby posiłków po wcześniejszym przekazaniu informacji Organizatorom – koszt dodatkowego posiłku wynosi 10 zł/szt

Opłatę startową należy wpłacić przelewem bankowym na konto:
Jarosław Wieczorek
15 1870 1045 2078 1207 6118 0001
Tytuł: Rajd Liczyrzepy + [trasa, np TP50] + [imię i nazwisko uczestnika]

2) W przypadku wpłaty wpisowego po 16.05.2018 r., prosimy o wzięcie ze sobą wydruku potwierdzającego wykonanie przelewu. Jednak w takich przypadkach nie gwarantujemy pełnych świadczeń, w szczególności: map dla poszczególnych tras, kart startowych i ciepłego posiłku po zakończeniu Rajdu.
3) Zwrot wpisowego przysługuje w przypadku odwołania Rajdu przez Organizatora, przed rozpoczęciem Rajdu.
4) Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w Rajdzie i zgłosi to wysyłając e-mail na adres rajdliczyrzepy@gmail.com do dnia 06.05.2018 r. ma prawo do zwrotu wpłaconego wpisowego pomniejszonego o opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł.
Rezygnacja z udziału w Rajdzie wysłana na inny adres e-mailowy lub wysłana po wskazanym wyżej terminie lub zgłoszona w bazie Rajdu nie uprawnia do zwrotu wpisowego.
5) Uczestnik, który zdecydował się zmienić trasę i zgłosi tę zmianę e-mailem na adres rajdliczyrzepy@gmail.com do dnia 16.05.2018 r. ma prawo do takowej zmiany trasy.
W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie opłata startowa jest wyższa, będzie należało dopłacić różnicę w cenie tras do kwoty opłaty startowej w