Program

PROGRAM RAJDU
Piątek 06.03.2020 r.
18:00 – otwarcie bazy Rajdu
20:00-23:00 – praca biura Rajdu

Sobota 07.03.2020 r.
od 6:30 – praca biura Rajdu
7:40 – odprawa trasy TR100
8:00 – start trasy TR100
8:10 – odprawa trasy TP50
8:30 – start trasy TP50
9:10 – odprawa trasy TR50
9:30 – start trasy TR50
9:40 – odprawa trasy TP25
10:00 – start trasy TP25
10:45 – odprawa trasy Rekreacyjnej
11:00 – start trasy Rekreacyjnej
14:30 – limit czasu trasy TR50
15:30 – koniec limitu spóźnień dla trasy TR50
15:00 – limit czasu trasy TP25
16:00 – koniec limitu spóźnień dla trasy TP25
16:30 – limit czasu trasy TP50
17:30 – koniec limitu spóźnień dla trasy TP50
17:00 – koniec limitu czasu trasy Rekreacyjnej
17:00 – limit czasu trasy TR100
18:00 – koniec limitu spóźnień dla trasy TR100

Niedziela 08.03.2020 r.
do 10:00 – opuszczenie bazy Rajdu