Program

PROGRAM RAJDU
Piątek 11.03.2022 r.
18:00 – otwarcie bazy Rajdu
20:00-23:00 – praca biura Rajdu

Sobota 12.03.2022 r.
od 6:30 – praca biura Rajdu
7:40 – odprawa trasy TR120(9h)
8:00 – start trasy TR120(9h)
8:10 – odprawa trasy TP50(8h)
8:30 – start trasy TP50(8h)
9:10 – odprawa trasy TR50(5h)
9:30 – start trasy TR50(5h)
9:40 – odprawa trasy TP25(5h)
10:00 – start trasy TP25(5h)
10:45 – odprawa trasy Rekreacyjnej
11:00 – start trasy Rekreacyjnej
14:30 – limit czasu trasy TR50(5h)
15:30 – koniec limitu spóźnień dla trasy TR50(5h)
15:00 – limit czasu trasy TP25(5h)
16:00 – koniec limitu spóźnień dla trasy TP25(5h)
16:30 – limit czasu trasy TP50(8h)
17:30 – koniec limitu spóźnień dla trasy TP50(8h)
17:00 – koniec limitu czasu trasy Rekreacyjnej
17:00 – limit czasu trasy TR120(9h)
18:00 – koniec limitu spóźnień dla trasy TR120(9h)

Niedziela 13.03.2022 r.
do 10:00 – opuszczenie bazy Rajdu