Zasady współzawodnictwa i klasyfikacji – 23.02.2019

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA i KLASYFIKACJI
Wszystkie trasy (oprócz trasy rekreacyjnej TRek) będą odbywały się w formule rogainingu. Głównym zadaniem zawodnika jest zdobycie w zadanym limicie czasu jak największej liczby punktów przeliczeniowych (pp) poprzez odnalezienie punktów kontrolnych (PK) oznaczonych na mapie i w terenie. Każdy z punktów kontrolnych będzie miał wagę wyrażoną w punktach przeliczeniowych (pp) według poniższego wzoru:
– punkty o numerach 10, 11, 12,…., 19 – mają wartość 10 pp,
– punkty o numerach 20, 21, 22,…, 29 – mają wartość 20 pp itd.,
– …
– punkty o numerach 90, 91, 92,…, 99 – mają wartość 90 pp.

Waga PK będzie uzależniona od jego trudności i odległości od bazy (startu/mety).

TRASY PIESZE TP25 i TP50
1) Podstawowym celem na trasach pieszych TP25 i TP50 jest to, aby w limicie czasowym 5 godzin (TP25) lub 8 godzin (TP50) zdobyć jak największą liczbę punktów przeliczeniowych (pp) potwierdzając swoją obecność na punktach kontrolnych (PK).
2) Start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
3) Wydawanie map na starcie następuje 20 minut przed godziną startu.
4) Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach elektronicznych) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
5) PK oznaczone będą biało-czerwonymi lampionami płaskimi. Wzór lampionu będzie pokazany na odprawie technicznej przed startem w bazie rajdu.
6) Każdy z zawodników powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej.
7) W przypadku braku na danym PK lampionu i/lub perforatora należy wpisać na karcie startowej kod dwuliterowy znajdujący się w miejscu PK oznaczony pomarańczowym sprayem. Można także wykonać zdjęcie tego miejsca i okazać na mecie. Zaleca się również kontakt telefoniczny z Organizatorem.
8) Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
9) Numer startowy, wydawany w biurze przed startem należy podczas trwania tras Rajdu obowiązkowo nosić w widocznym miejscu na klatce piersiowej, plecach albo plecaku.
10) Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności, ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
11) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum 1 dowolnego PK ze wszystkich PK znajdujących się na danej trasie oraz dotarcie na metę Rajdu w limicie czasu dla tej trasy.
12) W przypadku przekroczenia limitu czasu dla danej trasy za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się 10 pp. Maksymalny limit spóźnień wynosi 30 minut.
13) O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba zdobytych pp pomniejszona o ewentualne kary. W przypadku zdobycia jednakowej liczby pp przez dwóch lub więcej zawodników wygrywa ten, który dotarł na metę wcześniej.
14) Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na kategorię kobiet i mężczyzn.
15) Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy:
– nie zaliczyli wymaganej minimalnej liczby PK,
– nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę,
– przekroczą limit czasu więcej niż 30 minut,
– będą nie przestrzegać Regulaminu Rajdu lub niniejszych Zasad.
16) Dopuszcza się możliwość startu z psem.

TRASY ROWEROWE TR50, TR100
1) Podstawowym celem na tras rowerowych TR50 i TR100 jest to, aby w limicie czasowym 5 godzin (TR50) lub 9 godzin (TR100) zdobyć jak największą liczbę punktów przeliczeniowych (pp) potwierdzając swoją obecność na punktach kontrolnych (PK)
2) Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
3) Wydawanie map na starcie następuje na 20 minut przed godziną startu.
4) Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach elektronicznych) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
5) PK oznaczone będą biało-czerwonymi lampionami płaskimi. Wzór lampionu będzie pokazany na odprawie technicznej przed startem w bazie rajdu.
6) Każdy z zawodników powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej.
7) W przypadku braku na danym PK lampionu i/lub perforatora należy wpisać na karcie startowej kod dwuliterowy znajdujący się w miejscu PK oznaczony pomarańczowym sprayem. Można także wykonać zdjęcie tego miejsca i okazać na mecie. Zaleca się również kontakt telefoniczny z Organizatorem.
8) Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
9) Numer startowy, wydawany w biurze przed startem należy mieć zamocowany z przodu kierownicy.
10) Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności, ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
11) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum 1 dowolnego PK ze wszystkich PK znajdujących się na danej trasie oraz dotarcie na metę Rajdu w limicie czasu dla tej trasy.
12) W przypadku przekroczenia limitu czasu dla danej trasy za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się 10 pp. Maksymalny limit spóźnień wynosi 30 minut.
13) O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba zdobytych pp pomniejszona o ewentualne kary. W przypadku zdobycia jednakowej liczby pp przez dwóch lub więcej zawodników wygrywa ten, który dotarł na metę wcześniej.
14) Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie. Na każdej z tras nagrodzona zostanie również najlepsza Uczestniczka wśród kobiet.
15) Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy:
– nie zaliczyli wymaganej minimalnej liczby PK,
– nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę,
– przekroczą limit czasu więcej niż 30 minut,
– będą nie przestrzegać Regulaminu Rajdu lub niniejszych Zasad.

TRASA REKREACYJNA TRek
1) Podstawowym celem na trasie Rekreacyjnej jest to, aby w limicie czasowym 5 godzin przebyć całą trasę, potwierdzając obecność na wszystkich PK.
2) Start wszystkich uczestników trasy/zespołów odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
3) Wydawanie map na starcie następuje na 10 minut przed godziną startu.
4) Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:25 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach elektronicznych) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
5) PK oznaczone będą biało-czerwonymi lampionami płaskimi. Wzór lampionu będzie pokazany na odprawie technicznej przed startem w bazie rajdu.
6) Każdy z zawodników powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej.
7) W przypadku braku na danym PK lampionu i/lub perforatora należy wpisać na karcie startowej kod dwuliterowy znajdujący się w miejscu PK oznaczony pomarańczowym sprayem. Można także wykonać zdjęcie tego miejsca i okazać na mecie. Zaleca się również kontakt telefoniczny z Organizatorem.
8) Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
9) Numer startowy, wydawany w biurze przed startem należy podczas trwania tras Rajdu obowiązkowo nosić w widocznym miejscu na klatce piersiowej, plecach albo plecaku.
10) Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności (scorelauf), ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
11) Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy, wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie są to odległości w linii prostej między tymi PK).
12) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum 1 dowolnego PK ze wszystkich PK znajdujących się na trasie Rekreacyjnej oraz dotarcie na metę Rajdu w limicie czasu dla tej trasy.
13) O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba potwierdzonych PK, a w drugiej czas przejścia od startu do mety.
14) Klasyfikacja prowadzona z podziałem na zespoły.
15) Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy:
– nie zaliczyli wymaganej minimalnej liczby PK,
– nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę,
– przekroczą limit czasu,
– będą nie przestrzegać Regulaminu Rajdu lub niniejszych Zasad.
16) Dopuszcza się możliwość startu z psem.

Dalsze informacje dotyczące wszystkich tras pojawią w komunikacie techniczny, nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zawodów na stronie www.rajdliczyrzepy.pl.