Regulamin – 20.05.2017

REGULAMIN

Zawodów na orientację „RAJD LICZYRZEPY”

20 MAJA 2017

 

1.   CELE RAJDU
„Rajd Liczyrzepy”  (zwany dalej Rajdem) jest imprezą o charakterze sportowo-turystycznym. Celami Rajdu  są:
– popularyzacja sportu oraz imprez na orientację jako sposobu spędzania wolnego czasu,
– upowszechnienie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki,
– ukazanie uczestnikom walorów krajobrazowych i turystycznych Dolnego Śląska,
– sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą
i kompasem,
– wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację.

2.  ORGANIZATOR
Organizatorami Rajdu są:
– Klub Sportowy „Artemis”.

Strona internetowa Rajdu:  rajdliczyrzepy.wordpress.com .

3.  ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik Rajdu: Alicja Wojtala
Sędzia główny: Jarosław Wieczorek
Budowniczy tras pieszych: Dominik Mirowski
Budowniczy tras rowerowych: Jarosław Wieczorek
Budowniczy trasy rekreacyjnej: Łukasz Mirowski

4.   TERMIN I MIEJSCE RAJDU
Rajd odbędzie się w dniu 20 maja 2017 r. na Dolnym Śląsku.

Baza Rajdu: Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dworek” w Kuraszkowie (gmina Oborniki Śląskie), ul. Turystyczna 2

5.     KATEGORIE STARTOWE I LIMITY CZASU
Zawody rozgrywane są na następujących trasach:
a) pieszych:
– TP 50 trasa piesza o długości około 50 km, limit czasu 12 h, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa),
– TP 25 trasa piesza o długości około 25 km, limit czasu 8 h, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa),

b) rowerowych:
– TR 200 trasa rowerowa o długości około 200 km, limit czasu 15 h, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa),
– TR 100 trasa rowerowa o długości około 100 km, limit czasu 10 h, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa),
– TR 50 trasa rowerowa o długości około 50 km, limit czasu 8 h, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).

c) Rekreacyjnej – trasa o długości około 15-20 km, limit czasu 8 h, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf. Trasę można pokonywać pieszo, rowerem, na hulajnodze, z psem, na koniu, z wózkiem i korzystając z innych przedmiotów nie posiadających silnika.

6.    KLASYFIKACJA W PUCHARZE POLSKI
Trasa piesza (TP 50) Rajdu Liczyrzepy zaliczana jest do klasyfikacji Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację na dystansie 50 km.
Trasa rowerowa (TR 200) Rajdu Liczyrzepy zaliczana jest do klasyfikacji Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację.

7.    ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA i KLASYFIKACJI
TRASY PIESZE TP25 i TP50
1) Podstawowym celem na trasach pieszych TP25 i TP50 jest to, aby w limicie czasowym 8 godzin (TP25) lub 12 godzin (TP50) przejść całą trasę, potwierdzając obecność na wszystkich PK odpowiadających dla danej trasy.
2) Za każdy potwierdzony PK uczestnik otrzyma 10 punktów przeliczeniowych.
3) Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
4) Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
5) Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
6) PK oznaczone będą biało-czerwonymi kartkami.
7) Każdy z zawodników powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej.
8) W przypadku braku na danym PK biało-czerwonej kartki z perforatorem należy wpisać na karcie startowej kod znajdujący się w miejscu PK. Zaleca się także wykonać zdjęcie tego miejsca oraz kontakt telefoniczny z Organizatorem.
9) Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
10) Numer startowy, wydawany w biurze przed startem należy podczas trwania tras Rajdu obowiązkowo nosić w widocznym miejscu na klatce piersiowej, plecach albo plecaku.
11) Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności (scorelauf), ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
12) Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy, wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie są to odległości w linii prostej między tymi PK).
13) Na trasie obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
14) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum 3 dowolnych PK ze wszystkich PK znajdujących się danej trasie oraz dotarcie na metę Rajdu w limicie czasu dla tej trasy.
15) W przypadku przekroczenia limitu czasu dla danej tasy (8 godzin dla TP25, 12 godzin dla TP50), za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt przeliczeniowy. Maksymalny limit spóźnień wynosi 30 minut.
16) O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba zdobytych punktów przeliczeniowych. W drugiej kolejności decyduje liczba potwierdzonych PK, a w trzeciej czas przejścia od startu do mety.
17) Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie. Na każdej z tras nagrodzona zostanie również najlepsza Uczestniczka wśród kobiet.
18) Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania lub nie zaliczyli wymaganej dla danej trasy minimalnej liczby PK, lub będą się poruszali po drogach wyłączonych z Rajdu, lub nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę.

TRASY ROWEROWE TR50, TR100 i TR200
1) Podstawowym celem na tras rowerowych TR50, TR100 i TR200 jest to, aby w limicie czasowym 8 godzin (TR50) lub 10 godzin (TR100) lub 15 godzin (TR200) przejechać całą trasę, potwierdzając obecność na wszystkich PK odpowiadających dla danej trasy.
2) Za każdy potwierdzony PK uczestnik otrzyma 10 punkt przeliczeniowy.
3) Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
4) Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
5) Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
6) PK oznaczone będą biało-czerwonymi kartkami.
7) Każdy z zawodników powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej.
8) W przypadku braku na danym PK biało-czerwonej kartki z perforatorem należy wpisać na karcie startowej kod znajdujący się w miejscu PK. Zaleca się także wykonać zdjęcie tego miejsca oraz kontakt telefoniczny z Organizatorem.
9) Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
10) Numer startowy, wydawany w biurze przed startem należy mieć przyczepiony z przodu kierownicy.
11) Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności (scorelauf), ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
12) Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy (optymalnej kolejności potwierdzania PK), wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie są to odległości w linii prostej między tymi PK).
13) Na trasie obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
14) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum 3 dowolnych PK ze wszystkich PK znajdujących się danej trasie oraz dotarcie na metę Rajdu w limicie czasu dla tej trasy.
15) W przypadku przekroczenia limitu czasu dla danej tasy (8 godzin dla TR50, 10 godzin dla TR100, 15 godzin dla TR200), za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt przeliczeniowy. Maksymalny limit spóźnień wynosi 30 minut.
16) O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba zdobytych punktów przeliczeniowych. W drugiej kolejności decyduje liczba potwierdzonych PK, a w trzeciej czas przejazdu od startu do mety.
17) Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie. Na każdej z tras nagrodzona zostanie również najlepsza Uczestniczka wśród kobiet.
18) Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, lub nie zaliczyli wymaganej dla danej trasy minimalnej liczby PK, lub będą się poruszali po drogach wyłączonych z Rajdu, lub nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę.

TRASA REKREACYJNA
1) Podstawowym celem na trasie Rekreacyjnej jest to, aby w limicie czasowym 8 godzin przejść całą trasę, potwierdzając obecność na wszystkich PK.
2) Start wszystkich uczestników trasy/zespół odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
3) Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
4) Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:25 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
5) PK oznaczone będą biało-czerwonymi kartkami lub będzie to charakterystyczne miejsce, w którym do rozwiązania będzie zagadka.
6) Każdy z zawodników powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej.
7) W przypadku braku na danym PK biało-czerwonej kartki z perforatorem należy wpisać na karcie startowej kod znajdujący się w miejscu PK. Zaleca się także wykonać zdjęcie tego miejsca oraz kontakt telefoniczny z Organizatorem.
8) Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
9) Numer startowy, wydawany w biurze przed startem należy podczas trwania tras Rajdu obowiązkowo nosić w widocznym miejscu na klatce piersiowej, plecach albo plecaku.
10) Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności (scorelauf), ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
11) Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy, wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie są to odległości w linii prostej między tymi PK).
12) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum 1 dowolnych PK ze wszystkich PK znajdujących się na trasie Rekreacyjnej oraz dotarcie na metę Rajdu w limicie czasu dla tej trasy.
13) O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba potwierdzonych PK, a w drugiej czas przejścia od startu do mety.
14) Klasyfikacja prowadzona z podziałem na zespoły.
15) Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania lub nie zaliczyli wymaganej dla trasy Rekreacyjnej minimalnej liczby PK, lub będą się poruszali po drogach wyłączonych z Rajdu, lub nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę.

Komunikat techniczny na temat szczegółów rywalizacji w ramach Rajdu będzie opublikowany na stronie www.rajdliczyrzepy.wordpress.com.

8.  WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW
1. Wyposażenie obowiązkowe:
– kompas,
– przyrządy do pisania,
– telefon komórkowy,
– oświetlenie tylne czerwone (trasy rowerowe),
– sprawny rower (trasy rowerowe),
– widoczne elementy odblaskowe na ubraniu,
– dowód osobisty.

2. Wyposażenie zalecane:
– apteczka pierwszej pomocy,
– folia NRC (koc ratunkowy),
– oświetlenie białe, np. czołówka (TR200 i TP50)
– zapasowe baterie,
– dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,
– telefon komórkowy z możliwością otrzymywania wiadomości MMS,
– ubezpieczenie NNW,
– kask rowerowy (trasy rowerowe).

9.   UCZESTNICTWO I  ZGŁOSZENIA
1) Uczestnikiem może być osoba, która:
a) wypełni formularz dostępny na stronie www.rajdliczyrzepy.wordpress.com lub zgłosi się w biurze Rajdu,
b) podpisze oświadczenie o udziale w Rajdzie na własną odpowiedzialność,
c) dokona opłaty startowej – przelewem na konto Organizatora lub w gotówce w bazie Rajdu,
2) Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto wskazane w niniejszym regulaminie.
3) Zespół zgłaszający się na trasę Rekreacyjną zobowiązany jest o zgłoszenie osobno każdego z Uczestników z podaniem tej samej nazwy zespołu.
4) Osoby w wieku 16-18 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Rajdzie.
5) Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą wziąć udział w Rajdzie pod opieką osoby, która ukończyła 21 roku życia.
6) Zgłoszenia na Rajd do dnia 15 maja 2017 r. można dokonać poprzez formularz na stronie internetowej Rajdu. Po tym terminie można się zgłosić w bazie Rajdu tylko po uzgodnieniu z organizatorem. W takich przypadkach nie gwarantujemy pełnych świadczeń, w szczególności: map dla poszczególnych tras, kart startowych i ciepłego posiłku po zakończeniu Rajdu.

10.  OPŁATA STARTOWA
1) Opłata za udział jednej osoby wynosi:

Trasy do 1.05.2017 r. 2-15.05.2017 r. 16-19.05.2017 r.
lub w bazie Rajdu
TP25 40 zł 50 zł 60 zł
TP50 50 zł 60 zł 70 zł
TR50 i TR100 40 zł 50 zł 60 zł
TR200 50 zł 60 zł 70 zł

W przypadku trasy Rekreacyjnej wpisowe dla całego zespołu (otrzymuje się 2 sztuki mapy dla tej trasy, 1 sztukę karty startowej, maksymalnie dwa ciepłe posiłki na zakończenie Rajdu w przypadku zgłoszenia zespołu składającego się dwóch lub więcej osób)* wynosi:

Trasa do 1.05.2017 r. 2-15.05.2017 r. 16-19.05.2017 r.
lub w bazie Rajdu
Trasa Rekreacyjna 40 zł 50 zł 60 zł

*- możliwe jest zamówienie większej liczby posiłków po wcześniejszym przekazaniu informacji Organizatorom – koszt dodatkowego posiłku wynosi 10 zł/szt

Opłatę startową należy wpłacić przelewem bankowym na konto:
Jarosław Wieczorek
15 1870 1045 2078 1207 6118 0001
Tytuł: Rajd Liczyrzepy + [trasa, np TP50] + [imię i nazwisko uczestnika]

2) W przypadku wpłaty wpisowego po 18.05.2017 r., prosimy o wzięcie ze sobą wydruku potwierdzającego wykonanie przelewu. Jednak w takich przypadkach nie gwarantujemy pełnych świadczeń, w szczególności: map dla poszczególnych tras, kart startowych i ciepłego posiłku po zakończeniu Rajdu.
3) Zwrot wpisowego przysługuje w przypadku odwołania Rajdu przez Organizatora, przed rozpoczęciem Rajdu.
4) Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w Rajdzie i zgłosi to wysyłając e-mail na adres rajdliczyrzepy@gmail.com do dnia 10.05.2017 r. ma prawo do zwrotu wpłaconego wpisowego pomniejszonego o opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł.
Rezygnacja z udziału w Rajdzie wysłana na inny adres e-mailowy lub wysłana po wskazanym wyżej terminie lub zgłoszona w bazie Rajdu nie uprawnia do zwrotu wpisowego.
5) Uczestnik, który zdecydował się zmienić trasę i zgłosi tę zmianę e-mailem na adres rajdliczyrzepy@gmail.com do dnia 17. maja 2017 r. ma prawo do takowej zmiany trasy.
W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie opłata startowa jest wyższa, będzie należało dopłacić różnicę w cenie tras do kwoty opłaty startowej według stawki płatnej na dzień wpłaty opłaty startowej przez uczestnika.
W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie normalna opłata startowa jest niższa, nie będzie przysługiwał zwrot wykonanej nadpłaty za trasę wcześniej opłaconą.
Informacje o zmianie trasy wysłane na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu.
6) Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w rajdzie i ma możliwość scedowania swojego zgłoszenia wraz z opłatą startową na innego uczestnika i zgłosi tę zamianę uczestnictwa e-mailem na adres rajdliczyrzepy@gmail.com do dnia 17. maja 2017 r. ma prawo do zamiany uczestnictwa bez poniesienia żadnych opłat manipulacyjnych.
Zamiana uczestnictwa wysłana na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu.
7) Jest możliwość zamówienia koszulki rajdowej w cenie 30 zł. Koszulki zostaną zamówione tylko dla osób, które za nie zapłacą do dnia 05 maja 2017 r. (data zaksięgowania kwoty na koncie organizatora) lub prześlą nam informację o wykonaniu przelewu. Po tym terminie, dodatkowe zamówienia koszulek nie zostaną przyjęte.
Płatności za koszulki można dokonywać razem z opłatą startową, wtedy prosimy w tytule przelewu dorzucić informację „+ koszulka”.

11.   PROGRAM RAJDU
Piątek 19.05.2017 r.
18:00 – otwarcie bazy Rajdu
18:00-22:59 – praca biura Rajdu

Sobota 20.05.2017 r.
od 5:30 – praca biura Rajdu
6:45 – odprawa trasy TR200
7:00 – start trasy TR200
7:45 – odprawa trasy TP50
8:00 – start trasy TP50
8:45 – odprawa trasy TR100
9:00 – start trasy TR100
9:15 – odprawa trasy TP25
9:30 – start trasy TP25
9:45 – odprawa trasy TR50
10:00 – start trasy TR50
10:45 – odprawa trasy Rekreacyjnej
11:00 – start trasy Rekreacyjnej
17:30 – limit czasu trasy TP25
18:00 – limit czasu trasy TR50
18:00 – koniec limitu spóźnień dla trasy TP25
18:30 – koniec limitu spóźnień dla trasy TR50
19:00 – koniec limitu czasu trasy Rekreacyjnej
19:00 – limit czasu trasy TR100
19:30 – koniec limitu spóźnień dla trasy TR100
20:00 – limit czasu trasy TP50
20:30 – koniec limitu spóźnień dla trasy TP50
22:00 – limit czasu trasy TR200
22:30 – koniec limitu spóźnień dla tras TR200

Niedziela 21.05.2017 r.
do 10:00 – opuszczenie bazy Rajdu

12.   ŚWIADCZENIA STARTOWE
W ramach wpisowego Organizator zapewnia:
– możliwość uczestnictwa w Rajdzie,
– opiekę medyczną przez czas trwania zawodów,
– kartę startową oraz numer startowy,
– mapę z zaznaczonymi PK,
– dostęp do pryszniców i toalet w bazie Rajdu,
– ciepły posiłek po zakończeniu Rajdu,
– wrzątek do celów spożywczych,
– inne materiały w miarę napływu świadczeń.

13.   NOCLEGI
Jest możliwość noclegu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dworek” w Kuraszkowie lub we własnym namiocie na terenie schroniska.
Cena noclegu to:
– nocleg w schronisku bez pościeli: 20,00 zł (całość trwania Rajdu);
– nocleg we własnym namiocie: bezpłatnie.
Zgłoszenia osób chętnych na nocleg przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy.
Liczba miejsc w schronisku ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia i opłacenia noclegu.
Opłatę za nocleg można dokonać w jednym przelewie z opłatą startową, dorzucając w tytule przelewu informację „+ nocleg”.

14. NAGRODY
Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I – III na poszczególnych trasach otrzymają pamiątkowe statuetki. Dodatkowo nagrodzone zostaną zwyciężczynie w kategorii kobiet na trasach TP25, TP50, TR50, TR100, TR200.

Wręczenie statuetek dla danej trasy nastąpi do godziny po pojawieniu się wszystkich nagradzanych z danej trasy Uczestników.

15.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras Rajdu ze względu na złe warunki atmosferyczne.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych czynników uznawanych za działanie „siły wyższej”.
4) Udział w Rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
5) Obowiązuje bezwzględny zakaz pomocy osób trzecich, w tym korzystania z jakichkolwiek środków transportu (z wyjątkiem roweru na trasach TR).
6) Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach.
7) Ze względów bezpieczeństwa, wszystkich uczestników bezwzględnie obowiązuje zgłoszenie Organizatorowi zakończenia udziału w Rajdzie nie później niż godzinę po zakończeniu limitu czasu dla trasy na której startuje, w jeden z poniższych sposobów:
a) poprzez zameldowanie się w bazie Rajdu ,
b) telefonicznie sędziemu głównemu (numer telefonu będzie podany na mapie).
9) Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone uczestnikom przez innych uczestników, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
10) Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
11) Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w bazie Rajdu.
12) Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych oraz przepływania przez ewentualne rzeki czy jeziora. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
13) Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciw-pożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
14) Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania trasy. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do bazy Zawodów. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi.
15) Na Rajdzie obowiązują zasady fair play. Utrudnianie marszu lub jazdy rowerem innym uczestnikom Rajdu, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń PK oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności na PK jest niedozwolone i karane będzie dyskwalifikacją.
16) Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy przy nawigacji jest zabronione i będzie karane dyskwalifikacją. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej dozwolone jest jedynie w celu zapisu śladu (tracka) do wykorzystania po Rajdzie oraz do pomiaru parametrów ruchu (prędkości, kierunku i odległości). Ewentualne protesty dotyczące sytuacji mających miejsce w trakcie Rajdu można składać Sędziemu Głównemu do godziny po zakończeniu limitu czasu danej trasy. Protesty zostaną rozpatrzone w przeciągu 1 godziny od ich złożenia, po czym zostaną ogłoszone wstępne wyniki Rajdu.
17) Uczestnicy mają prawo zgłaszać protesty dotyczące wyników Rajdu przez 3 dni od momentu ukazania się wyników na stronie internetowej Rajdu. Po rozpatrzeniu protestów zgłoszonych do wyników Rajdu, wyniki uznawać będzie się za ostateczne.
18) Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu.
19) Uczestnicy Rajdu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
20) Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Klub Sportowy Artemis imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Klubu Sportowego Artemis zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
21) Organizator Rajdu, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Rajd i wydarzenia towarzyszące Rajdowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
22) Uczestnikom oprócz świadczeń rajdowych, nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
23) Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na Klub Sportowy Artemis.
24) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy.
25) Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja kierownika Rajdu jest decyzją ostateczną.
26) Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.
27) Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika