Zasady współzawodnictwa i klasyfikacji – 19.05.2018

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA i KLASYFIKACJI
Dla tras pieszych (TP25 i TP50) oraz trasy rowerowej TR50 każdy z punktów kontrolnych (PK) będzie miał jednakową wagę 10 punktów przeliczeniowych (pp). Natomiast dla tras rowerowych TR100 i TR200 każdy z punktów kontrolnych będzie miał wagę wyrażoną w punktach przeliczeniowych (pp) według poniższego wzoru:
– punkty o numerach 10, 11, 12,…., 19 – mają wartość 10 pp,
– punkty o numerach 20, 21, 22,…, 29 – mają wartość 20 pp itd.,
– …
– punkty o numerach 90, 91, 92,…, 99 – mają wartość 90 pp.

Waga PK będzie uzależniona od jego trudności i odległości od bazy (startu/mety).

TRASA PIESZA TP25
1) Podstawowym celem na trasy pieszej TP25 jest to, aby w limicie czasowym 8 godzin zdobyć jak największą liczbę punktów przeliczeniowych (pp) potwierdzając swoją obecność na punktach kontrolnych (PK).
2) Start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
3) Wydawanie map na starcie następuje 5 minut przed godziną startu.
4) Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
5) PK oznaczone będą biało-czerwonymi lampionami płaskimi. Wzór lampionu będzie pokazany na odprawie technicznej przed startem w bazie rajdu.
6) Każdy z zawodników powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej.
7) W przypadku braku na danym PK lampionu i/lub perforatora należy wpisać na karcie startowej kod dwuliterowy znajdujący się w miejscu PK oznaczony pomarańczowym sprayem (w przypadku tzw. miejsc szczególnych lub chronionych nie będzie oznakowania sprayem). Można także wykonać zdjęcie tego miejsca i okazać na mecie. Zaleca się również kontakt telefoniczny z Organizatorem.
8) Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
9) Numer startowy, wydawany w biurze przed startem należy podczas trwania tras Rajdu obowiązkowo nosić w widocznym miejscu na klatce piersiowej, plecach albo plecaku.
10) Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności, ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
11) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum 1 dowolnego PK ze wszystkich PK znajdujących się na danej trasie oraz dotarcie na metę Rajdu w limicie czasu dla tej trasy.
12) W przypadku przekroczenia limitu czasu dla danej trasy za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się 1 pp. Maksymalny limit spóźnień wynosi 30 minut.
13) O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba zdobytych pp pomniejszona o ewentualne kary. W przypadku zdobycia jednakowej liczby pp przez dwóch lub więcej zawodników wygrywa ten, który dotarł na metę wcześniej.
14) Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie. Na każdej z tras nagrodzona zostanie również najlepsza Uczestniczka wśród kobiet.
15) Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy:
– nie zaliczyli wymaganej minimalnej liczby PK,
– nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę,
– przekroczą limit czasu więcej niż 30 minut.

TRASA PIESZA TP50
1) Podstawowym celem na trasy pieszej TP50 jest to, aby w limicie czasowym 12 godzin zdobyć jak największą liczbę punktów przeliczeniowych (pp) potwierdzając swoją obecność na punktach kontrolnych (PK).
2) Start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
3) Wydawanie map na starcie następuje 5 minut przed godziną startu.
4) Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
5) PK oznaczone będą biało-czerwonymi lampionami płaskimi. Wzór lampionu będzie pokazany na odprawie technicznej przed startem w bazie rajdu.
6) Każdy z zawodników powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej.
7) W przypadku braku na danym PK lampionu i/lub perforatora należy wpisać na karcie startowej kod dwuliterowy znajdujący się w miejscu PK oznaczony pomarańczowym sprayem (w przypadku tzw. miejsc szczególnych lub chronionych nie będzie oznakowania sprayem). Można także wykonać zdjęcie tego miejsca i okazać na mecie. Zaleca się również kontakt telefoniczny z Organizatorem.
8) Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
9) Numer startowy, wydawany w biurze przed startem należy podczas trwania tras Rajdu obowiązkowo nosić w widocznym miejscu na klatce piersiowej, plecach albo plecaku.
10) Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności, ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
11) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum 1 dowolnego PK ze wszystkich PK znajdujących się na danej trasie oraz dotarcie na metę Rajdu w limicie czasu dla tej trasy.
12) W przypadku przekroczenia limitu czasu dla danej trasy za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się 1 pp. Maksymalny limit spóźnień wynosi 60 minut.
13) O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba zdobytych pp pomniejszona o ewentualne kary. W przypadku zdobycia jednakowej liczby pp przez dwóch lub więcej zawodników wygrywa ten, który dotarł na metę wcześniej.
14) Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie. Na każdej z tras nagrodzona zostanie również najlepsza Uczestniczka wśród kobiet.
15) Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy:
– nie zaliczyli wymaganej minimalnej liczby PK,
– nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę,
– przekroczą limit czasu więcej niż 60 minut.

TRASA ROWEROWA TR50
1) Podstawowym celem na trasy rowerowej TR50 jest to, aby w limicie czasowym 8 godzin zdobyć jak największą liczbę punktów przeliczeniowych (pp) potwierdzając swoją obecność na punktach kontrolnych (PK).
2) Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
3) Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
4) Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
5) PK oznaczone będą biało-czerwonymi lampionami płaskimi. Wzór lampionu będzie pokazany na odprawie technicznej przed startem w bazie rajdu.
6) Każdy z zawodników powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej.
7) W przypadku braku na danym PK lampionu i/lub perforatora należy wpisać na karcie startowej kod dwuliterowy znajdujący się w miejscu PK oznaczony pomarańczowym sprayem (w przypadku tzw. miejsc szczególnych lub chronionych nie będzie oznakowania sprayem). Można także wykonać zdjęcie tego miejsca i okazać na mecie. Zaleca się również kontakt telefoniczny z Organizatorem.
8) Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
9) Numer startowy, wydawany w biurze przed startem należy mieć zamocowany z przodu kierownicy.
10) Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności, ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
11) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum 1 dowolny PK ze wszystkich PK znajdujących się na danej trasie oraz dotarcie na metę Rajdu w limicie czasu dla tej trasy.
12) W przypadku przekroczenia limitu czasu dla danej trasy za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się 1 pp. Maksymalny limit spóźnień wynosi 30 minut.
13) O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba zdobytych pp pomniejszona o ewentualne kary. W przypadku zdobycia jednakowej liczby pp przez dwóch lub więcej zawodników wygrywa ten, który dotarł na metę wcześniej.
14) Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie. Na każdej z tras nagrodzona zostanie również najlepsza Uczestniczka wśród kobiet.
15) Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy:
– nie zaliczyli wymaganej minimalnej liczby PK,
– nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę,
– przekroczą limit czasu więcej niż 30 minut.

TRASY ROWEROWE TR100
1) Podstawowym celem na trasy rowerowej TR100 jest to, aby w limicie czasowym 10 godzin zdobyć jak największą liczbę punktów przeliczeniowych (pp) potwierdzając swoją obecność na punktach kontrolnych (PK)
2) Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
3) Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
4) Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
5) PK oznaczone będą biało-czerwonymi lampionami płaskimi. W przypadku, gdy któryś z PK będzie stałym PK w postaci słupka to nie będzie na nim biało-czerwonego lampionu. Szczegółowe informacje o istnieniu stałych PK oraz wzór lampionu zostaną przekazane na odprawie technicznej przed startem w bazie rajdu.
6) Każdy z zawodników powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej.
7) W przypadku braku na danym PK lampionu i/lub perforatora należy wpisać na karcie startowej kod dwuliterowy znajdujący się w miejscu PK oznaczony pomarańczowym sprayem (w przypadku tzw. miejsc szczególnych lub chronionych nie będzie oznakowania sprayem). Można także wykonać zdjęcie tego miejsca i okazać na mecie. Zaleca się również kontakt telefoniczny z Organizatorem.
8) Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
9) Numer startowy, wydawany w biurze przed startem należy mieć zamocowany z przodu kierownicy.
10) Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności, ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
11) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum 1 dowolnego PK ze wszystkich PK znajdujących się na danej trasie oraz dotarcie na metę Rajdu w limicie czasu dla tej trasy.
12) W przypadku przekroczenia limitu czasu dla danej trasy za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się 1 pp. Maksymalny limit spóźnień wynosi 60 minut.
13) O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba zdobytych pp pomniejszona o ewentualne kary. W przypadku zdobycia jednakowej liczby pp przez dwóch lub więcej zawodników wygrywa ten, który dotarł na metę wcześniej.
14) Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie. Na każdej z tras nagrodzona zostanie również najlepsza Uczestniczka wśród kobiet.
15) Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy:
– nie zaliczyli wymaganej minimalnej liczby PK,
– nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę,
– przekroczą limit czasu więcej niż 60 minut.

TRASA ROWEROWA TR200
1) Podstawowym celem na trasie rowerowej TR200 jest to, aby w limicie czasowym 15 godzin zdobyć jak największą liczbę punktów przeliczeniowych (pp) potwierdzając swoją obecność na punktach kontrolnych (PK)
2) Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
3) Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
4) Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
5) PK oznaczone będą biało-czerwonymi lampionami płaskimi. W przypadku, gdy któryś z PK będzie stałym PK w postaci słupka to nie będzie na nim biało-czerwonego lampionu. Szczegółowe informacje o istnieniu stałych PK oraz wzór lampionu zostaną przekazane na odprawie technicznej przed startem w bazie rajdu.
6) Każdy z zawodników powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej.
7) W przypadku braku na danym PK lampionu i/lub perforatora należy wpisać na karcie startowej kod dwuliterowy znajdujący się w miejscu PK oznaczony pomarańczowym sprayem (w przypadku tzw. miejsc szczególnych lub chronionych nie będzie oznakowania sprayem). Można także wykonać zdjęcie tego miejsca i okazać na mecie. Zaleca się również kontakt telefoniczny z Organizatorem.
8) Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
9) Numer startowy, wydawany w biurze przed startem należy mieć zamocowany z przodu kierownicy.
10) Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności, ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
11) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum 1 dowolnego PK ze wszystkich PK znajdujących się na danej trasie oraz dotarcie na metę Rajdu w limicie czasu dla tej trasy.
12) W przypadku przekroczenia limitu czasu dla danej trasy za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się 1 pp. Maksymalny limit spóźnień wynosi 120 minut.
13) O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba zdobytych pp pomniejszona o ewentualne kary. W przypadku zdobycia jednakowej liczby pp przez dwóch lub więcej zawodników wygrywa ten, który dotarł na metę wcześniej.
14) Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie. Na każdej z tras nagrodzona zostanie również najlepsza Uczestniczka wśród kobiet.
15) Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy:
– nie zaliczyli wymaganej minimalnej liczby PK,
– nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę,
– przekroczą limit czasu więcej niż 120 minut.

TRASA REKREACYJNA TRek
1) Podstawowym celem na trasie Rekreacyjnej jest to, aby w limicie czasowym 7 godzin przebyć całą trasę, potwierdzając obecność na wszystkich PK.
2) Start wszystkich uczestników trasy/zespołów odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
3) Wydawanie map na starcie następuje na 10 minut przed godziną startu.
4) Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:20 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
5) PK oznaczone będą biało-czerwonymi lampionami płaskimi. Wzór lampionu będzie pokazany na odprawie technicznej przed startem w bazie rajdu.
6) Każdy z zawodników powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej.
7) W przypadku braku na danym PK lampionu i/lub perforatora należy wpisać na karcie startowej kod dwuliterowy znajdujący się w miejscu PK oznaczony pomarańczowym sprayem (w przypadku tzw. miejsc szczególnych lub chronionych nie będzie oznakowania sprayem). Można także wykonać zdjęcie tego miejsca i okazać na mecie. Zaleca się również kontakt telefoniczny z Organizatorem.
8) Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
9) Numer startowy, wydawany w biurze przed startem należy podczas trwania tras Rajdu obowiązkowo nosić w widocznym miejscu na klatce piersiowej, plecach albo plecaku.
10) Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności (scorelauf), ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
11) Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy, wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie są to odległości w linii prostej między tymi PK).
12) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum 1 dowolnego PK ze wszystkich PK znajdujących się na trasie Rekreacyjnej oraz dotarcie na metę Rajdu w limicie czasu dla tej trasy.
13) O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba potwierdzonych PK, a w drugiej czas przejścia od startu do mety.
14) Klasyfikacja prowadzona z podziałem na zespoły.
15) Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy:
– nie zaliczyli wymaganej minimalnej liczby PK,
– nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę,
– przekroczą limit czasu.

Dalsze informacje dotyczące wszystkich tras pojawią w komunikacie techniczny, nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zawodów na stronie www.rajdliczyrzepy.wordpress.com.