Zasady potwierdzanie PK aplikacją

Uczestnicy, którzy nie posiadają telefonu umożliwiającego korzystanie z aplikacji CheckPoint mają możliwość wypożyczenia od Organizatora telefonu Samsung Xcover3 (wodoodpornego) – liczba sztuk ograniczona. Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest:
– zaznaczenie stosownego pola w formularzu zapisów;
– opłacenie opłaty za wypożyczenie w wysokości 10 zł;
– podpisanie oświadczenia o pokryciu kosztów (w wysokości 400 zł) w przypadku zniszczenia, zgubienia telefonu.

I. Instrukcja obsługi aplikacji CheckPoint:

1. Podczas rejestracji w Biurze Zawodów, z telefonu posiadanego podczas Rajdu, należy wysłać SMS na nr 664 079 888 (sieć T-mobile) wpisując w treści Trasę, swoje imię i nazwisko oraz nr startowy, np. TR300 Jan Kowalki 201. Wysłanie SMS rejestrującego jest niezwykle istotne ze względu na prawidłową weryfikację danych i nr telefonu zawodnika.

2. Pobrać plik instalacyjny ze strony sporttrack.pl (Aplikacja działa od androida 5.1)

3. Zainstalować plik na swoim telefonie.

4. Uruchomić aplikację.

5. Kliknąć przycisk ustawień (symbol zębatki), wpisać nr 664 079 888 i zatwierdzić.

6. W celu potwierdzenia PK należy odblokować i zbliżyć telefon do karty NFC lub skierować aparat telefonu na kod QR i nacisnąć przycisk „Podbij PK”.

7. Aplikacja automatycznie odczyta dane z karty NFC lub kodu QR i wyśle SMS z danymi PK na podany nr.

8. W  przypadku braku zasięgu sieci GSM, podczas potwierdzania PK, należy zeskanować kod QR/zbliżyć telefon do karty NFC, a po uzyskaniu zasięgu sieci należy nacisnąć symbol czerwonej koperty, po czym wybrać „Ponów wysyłkę”.

10. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży karty NFC lub kodu QR należy nacisnąć przycisk „Symbol ołowka” i wpisać kod PK.

11. W Bazie Rajdu wywieszone będą lampiony TEST, aby każdy zawodnik mógł sprawdzić czy jego telefon działa prawidłowo.

II. Zasady obsługi systemu poprzez wysyłkę SMS ( awaryjnie w przypadku braku telefonu z systemem Android):

1. Podczas rejestracji w Biurze Zawodów, z telefonu posiadanego podczas Rajdu, należy wysłać SMS na nr 664 079 888 (sieć T-mobile) wpisując w treści Trasę, swoje imię i nazwisko oraz nr startowy, np. TR300 Jan Kowalki 201. Wysłanie SMS rejestrującego jest niezwykle istotne ze względu na prawidłową weryfikację danych i nr telefonu zawodnika.

2. Potwierdzenie Punktu Kontrolnego  odbywa się przez zrobienie zdjęcia lampionu z kodem oraz wysłanie SMS o treści np: AB  (ważne aby między poszczególnymi członami nie było spacji, system automatycznie rozpoznaje potwierdzenie PK bez względu na wielkość liter, można wpisać AB, Ab, lub ab). Zdjęcia będą weryfikowane na Mecie Rajdu lub po Rajdzie.

3. W przypadku gdy w miejscu lokalizacji PK zawodnik jest poza zasięgiem swojej sieci GSM należy wpisać w SMS odpowiednio: „AB 12:34” gdzie AB to KOD Punktu Kontrolnego, 12:34 godzina i minuta (w formacie 24-godzinnym) potwierdzenia PK (podobnie jak w pierwszym przypadku wielkość liter jest bez znaczenia, godziny i minuty należy rozdzielić: dwukropkiem, kropką, przecinkiem lub średnikiem, przy czym należy pamiętać by KOD PK i czas były rozdzielone spacją) i wysłać SMS w momencie uzyskania zasięgu sieci GSM.

W przypadku braku zasięgu i próby potwierdzenia PK przed północą, oraz gdy wysłanie SMS nastąpi po północy, należny wpisać w SMS odpowiednio: „AB 23:55 17-12-2016”, gdzie
17-12-2016 to data potwierdzenia PK w formacie dd-mm-rrrr. Należy bezwzględnie pamiętać aby między kodem PK i czasem oraz między czasem, a datą była spacja.

4. Potwierdzenie przybycia na Metę należy dokonać wysyłając SMS o treści: Meta

5. W Bazie Rajdu wywieszone będą lampiony TEST, aby każdy zawodnik mógł sprawdzić czy jego telefon działa prawidłowo.

6 W przypadku błędnego wpisania kodu PK, podania błędnej godziny lub daty należy wysłać SMS z komendą „Usun KodPK” np. „Usun AB” i ponownie potwierdzić dany PK wysyłając poprawną komendę.

Uwaga 1: komendę „Usun” należy wpisywać bez polskich znaków.

Uwaga 2: System rejestruje tylko prawidłowo wysłane kody PK, komendę „Usun” należy stosować tylko do sytuacji gdy np. zamiast kodu AB wyślemy SMS o treści AC, komenda; „Usun AC” i ponowne wysłanie SMS z prawidłowym kodem.

W sytuacji gdy np. podamy złą godzinę np. zamiast „AB 12:34” wpiszemy „AB 22:34” należy ponownie wysłać SMS o Treści: AB 12:34

Uwaga 3. Ponowne wysłanie SMS z już potwierdzonym PK powoduje nadpisanie czasu podbicia PK.

Uwaga 4. W przypadku gdy wyślemy SMS o treści np. „tr3” system automatycznie zignoruje wpis. Wysłanie SMS o treści np.: „Pk 3”, „PK3” itp. również zostanie zignorowane.

III. Zasady budowy kodów literowych na punktach stałych.

Niektóre punkty kontrolne będą wymagały od uczestnika samodzielnego stworzenia czteroliterowego kodu potwierdzającego obecność na PK. W opisie takiego punktu kontrolnego (oznaczonego literą T + numer) będzie znajdować się zwięzła instrukcja sposobu utworzenia czteroliterowego kodu bazująca na informacji dostępnej w miejscu oznaczenia PK na mapie. Informacja ta będzie zawarta na stałym elemencie znajdującym się w terenie typu: tablica informacyjna, pomnik, nagrobek, innego typu tabliczki, różnego rodzaju ciągi cyfr.

Podstawowe zasady tworzenia kodów są następujące:

kod zawsze składa się z czterech liter (bez polskich znaków – czyli Ł to L)

* jeżeli w instrukcji jest odwołanie do cyfr lub liczb to zamienia się je na litery wg zasady: kod tworzy pierwsza litera nazwy cyfry – np. jeżeli w instrukcji będzie chodziło o rok i zostanie odczytany z elementu stałego rok 2156 to kod potwierdzający będzie DJPS czyli Dwa, Jeden, Pięć, Sześć

* obowiązująca kolejność czytania / układania kodów to od lewej do prawej i z góry na dół

* jeżeli w instrukcji pada słowo „wyrazy” to chodzi o pierwsze litery wyrazów – np. jeżeli na miejscu znajdziecie tabliczkę „Przejście Przez Tory Surowo wzbronione” to instrukcja: ‘żółta tabliczka – wyrazy’ powinna zaowocować wygenerowaniem kodu PPTS

* jeżeli nie ma w instrukcji odwołania do roku, cyfr, liczb czy wyrazów, a instrukcja wskazuje na jeden konkretny wyraz to należy wpisać pierwsze cztery litery tego wyrazu – np. instrukcja odnosi się do legendy o rybie siei z jeziora Wigry to kod do wpisania będzie miał formę SIEJ (4 pierwsze litery słowa sieja)

* w instrukcji mogą występować inicjały (pierwsza litera imienia i pierwsza litera nazwiska) lub podwójne inicjały (dwie pierwsze litery imienia i dwie pierwsze litery nazwiska)

* jeżeli instrukcja odwołuje się do słupka oddziałowego i znajdują się na nim dwie liczby: 93 i 95 to kod utworzony będzie DTDP (zaczynamy od mniejszej liczby: Dziewięć, Trzy, Dziewięć, Pięć)

Po wpisaniu prawidłowego kodu z tablicy, w aplikacji pojawi się kod PK wraz z nr punktu, do którego jest przypisany. W przeciwnym wypadku podany kod jest nieprawidłowy (funkcja ta działa od wersji 3.2).