Zasady współzawodnictwa i klasyfikacji

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA i KLASYFIKACJI
Dla trasy: pieszej TP25 i rowerowej TR60 każdy z punktów kontrolnych (PK) będzie miał jednakową wagę 10 punktów przeliczeniowych (pp). Natomiast trasy: piesza TP8h i rowerowa TR9h rozgrywane będą w formule rogaining, a każdy z punktów kontrolnych będzie miał wagę wyrażoną w punktach przeliczeniowych (pp) według poniższego wzoru:
– punkty o numerach 10, 11, 12,…., 19 – mają wartość 10 pp,
– punkty o numerach 20, 21, 22,…, 29 – mają wartość 20 pp itd.,
– …
– punkty o numerach 90, 91, 92,…, 99 – mają wartość 90 pp.

Waga PK będzie uzależniona od jego trudności i odległości od bazy (startu/mety).

TRASA PIESZA TP25
1) Podstawowym celem na trasy pieszej TP25 jest to, aby w limicie czasowym 7 godzin zdobyć jak największą liczbę punktów przeliczeniowych (pp) potwierdzając swoją obecność na punktach kontrolnych (PK).
2) Start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
3) Wydawanie map na starcie następuje 5 minut przed godziną startu.
4) Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK (informacja o możliwości pojawienia się dodatkowej mapy w dokładniejszej skali może ewentualnie pojawić się w komunikacie startowym). Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
5) PK oznaczone będą biało-czerwonymi lampionami płaskimi. Wzór lampionu będzie pokazany na odprawie technicznej przed startem w bazie rajdu.
6) Każdy z zawodników powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej.
7) W przypadku braku na danym PK lampionu i/lub perforatora należy wpisać na karcie startowej kod dwuliterowy znajdujący się w miejscu PK oznaczony pomarańczowym sprayem (w przypadku tzw. miejsc szczególnych lub chronionych nie będzie oznakowania sprayem). Można także wykonać zdjęcie tego miejsca i okazać na mecie. Zaleca się również kontakt telefoniczny z Organizatorem.
8) Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
9) Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności, ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
10) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum 1 dowolnego PK ze wszystkich PK znajdujących się na danej trasie oraz dotarcie na metę Rajdu w limicie czasu dla tej trasy.
11) W przypadku przekroczenia limitu czasu dla danej trasy za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się 1 pp. Po przekroczeniu 60 minut spóźnień uczestnik otrzymuje połowę posiadanych pp (już po odjęciu za pierwszą fazę spóźnień).
12) O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba zdobytych pp pomniejszona o ewentualne kary. W przypadku zdobycia jednakowej liczby pp przez dwóch lub więcej zawodników wygrywa ten, który dotarł na metę wcześniej.
13) Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na kategorię kobiet i mężczyzn.
14) Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy:
– nie zaliczyli wymaganej minimalnej liczby PK,
– nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę,
– będą nie przestrzegać Regulaminu Rajdu lub niniejszych Zasad.
15) Zwiezienie z trasy skutkuje uzyskaniem połowy zdobytych pp.
16) Dopuszcza się możliwość startu z psem.

TRASA PIESZA TP50(TP8h)
1) Podstawowym celem na trasach pieszych TP8h jest to, aby w limicie czasowym 8 godzin zdobyć jak największą liczbę punktów przeliczeniowych (pp) potwierdzając swoją obecność na punktach kontrolnych (PK).
2) Start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
3) Wydawanie map na starcie następuje 10 minut przed godziną startu.
4) Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK (informacja o możliwości pojawienia się dodatkowej mapy w dokładniejszej skali może ewentualnie pojawić się w komunikacie startowym). Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach elektronicznych) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
5) PK oznaczone będą biało-czerwonymi lampionami płaskimi. Wzór lampionu będzie pokazany na odprawie technicznej przed startem w bazie rajdu. Część PK, np. zlokalizowanych w miejscach atrakcji turystycznych, będzie miała charakter opisowy.
6) Każdy z zawodników powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą aplikacji CheckPoint 3.xx (obsługa kart NFC i kodów QR). W przypadku awarii telefonu należy na kartce (np. tył mapy) przepisać kod PK oraz czas (godzina i minuta) obecności na PK. Zasady potwierdzania PK za pomocą aplikacji dostępne są tutaj.
7) W przypadku braku na danym PK lampionu należy wpisać ręcznie w aplikacji kod dwuliterowy znajdujący się w miejscu PK oznaczony pomarańczowym sprayem lub wykonać zdjęcie tego miejsca i okazać na mecie. Zaleca się również kontakt telefoniczny z Organizatorem.
8) Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
9) Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności, ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
10) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum 1 dowolnego PK ze wszystkich PK znajdujących się na danej trasie oraz dotarcie na metę Rajdu w limicie czasu dla tej trasy.
11) W przypadku przekroczenia limitu czasu dla danej trasy za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się 10 pp. Po przekroczeniu 60 minut spóźnień uczestnik otrzymuje połowę posiadanych pp (już po odjęciu za pierwszą fazę spóźnień).
12) O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. punktów przeliczeniowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności liczba znalezionych i potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia na metę uczestnika.
13) Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na kategorię kobiet i mężczyzn.
14) Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy:
– nie zaliczyli wymaganej minimalnej liczby PK,
– będą nie przestrzegać Regulaminu Rajdu lub niniejszych Zasad.
15) Dopuszcza się możliwość startu z psem.
16) Zwiezienie z trasy skutkuje uzyskaniem połowy zdobytych pp.

TRASA ROWEROWA TR60
1) Podstawowym celem na trasy rowerowej TR60 jest to, aby w limicie czasowym 8 godzin zdobyć jak największą liczbę punktów przeliczeniowych (pp) potwierdzając swoją obecność na punktach kontrolnych (PK).
2) Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
3) Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
4) Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK (informacja o możliwości pojawienia się dodatkowej mapy w dokładniejszej skali może ewentualnie pojawić się w komunikacie startowym). Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
5) PK oznaczone będą biało-czerwonymi lampionami płaskimi. Wzór lampionu będzie pokazany na odprawie technicznej przed startem w bazie rajdu.
6) Każdy z zawodników powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej.
7) W przypadku braku na danym PK lampionu i/lub perforatora należy wpisać na karcie startowej kod dwuliterowy znajdujący się w miejscu PK oznaczony pomarańczowym sprayem (w przypadku tzw. miejsc szczególnych lub chronionych nie będzie oznakowania sprayem). Można także wykonać zdjęcie tego miejsca i okazać na mecie. Zaleca się również kontakt telefoniczny z Organizatorem.
8) Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
9) Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności, ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
10) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum 1 dowolny PK ze wszystkich PK znajdujących się na danej trasie oraz dotarcie na metę Rajdu w limicie czasu dla tej trasy.
11) W przypadku przekroczenia limitu czasu dla danej trasy za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się 1 pp. Maksymalny limit spóźnień wynosi 60 minut.
12) O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba zdobytych pp pomniejszona o ewentualne kary. W przypadku zdobycia jednakowej liczby pp przez dwóch lub więcej zawodników wygrywa ten, który dotarł na metę wcześniej.
13) Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na kategorię kobiet i mężczyzn.
14) Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy:
– nie zaliczyli wymaganej minimalnej liczby PK,
– nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę,
– będą nie przestrzegać Regulaminu Rajdu lub niniejszych Zasad.
15) Zwiezienie z trasy skutkuje uzyskaniem połowy zdobytych pp.

TRASY ROWEROWE TR120(TR9h)
1) Podstawowym celem na trasy rowerowej TR120 jest to, aby w limicie czasowym 9 godzin zdobyć jak największą liczbę punktów przeliczeniowych (pp) potwierdzając swoją obecność na punktach kontrolnych (PK)
2) Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
3) Wydawanie map na starcie następuje na 10 minut przed godziną startu.
4) Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50000 (dokładna informacja będzie przekazana w komunikacie startowym) – z zaznaczonymi PK (informacja o możliwości pojawienia się dodatkowej mapy w dokładniejszej skali może ewentualnie pojawić się w komunikacie startowym). Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach elektronicznych) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
5) PK oznaczone będą biało-czerwonymi lampionami płaskimi. Wzór lampionu będzie pokazany na odprawie technicznej przed startem w bazie rajdu. Część PK, np. zlokalizowanych w miejscach atrakcji turystycznych, będzie miała charakter opisowy.
6) Każdy z zawodników powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą aplikacji CheckPoint 3.xx (obsługa kart NFC i kodów QR). W przypadku awarii telefonu należy na kartce (np. tył mapy) przepisać kod PK oraz czas (godzina i minuta) obecności na PK. Zasady potwierdzania PK za pomocą aplikacji dostępne są tutaj.
7) W przypadku braku na danym PK lampionu należy wpisać ręcznie w aplikacji kod dwuliterowy znajdujący się w miejscu PK oznaczony pomarańczowym sprayem lub wykonać zdjęcie tego miejsca i okazać na mecie. Zaleca się również kontakt telefoniczny z Organizatorem.
8) Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
9) Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności, ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
10) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum 1 dowolnego PK ze wszystkich PK znajdujących się na danej trasie oraz dotarcie na metę Rajdu w limicie czasu dla tej trasy.
11) W przypadku przekroczenia limitu czasu dla danej trasy za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się 10 pp. Po przekroczeniu 60 minut spóźnień uczestnik otrzymuje połowę posiadanych pp (już po odjęciu za pierwszą fazę spóźnień).
12) O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. punktów przeliczeniowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności liczba znalezionych i potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia na metę uczestnika.
13) Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na kategorię kobiet i mężczyzn.
14) Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy:
– nie zaliczyli wymaganej minimalnej liczby PK,
– będą nie przestrzegać Regulaminu Rajdu lub niniejszych Zasad.
15) Zwiezienie z trasy skutkuje uzyskaniem połowy zdobytych pp.

TRASA REKREACYJNA TRek
1) Podstawowym celem na trasie Rekreacyjnej jest to, aby w limicie czasowym 6 godzin przebyć całą trasę, potwierdzając obecność na wszystkich PK.
2) Start wszystkich uczestników trasy/zespołów odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
3) Wydawanie map na starcie następuje na 10 minut przed godziną startu.
4) Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:20000 lub 1:25000 (dokładna informacja będzie przekazana w komunikacie startowym) z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach elektronicznych) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
5) PK oznaczone będą biało-czerwonymi lampionami płaskimi. Wzór lampionu będzie pokazany na odprawie technicznej przed startem w bazie rajdu.
6) Każdy z zawodników powinien odwiedzić PK osobiście. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej.
7) W przypadku braku na danym PK lampionu i/lub perforatora należy wpisać na karcie startowej kod dwuliterowy znajdujący się w miejscu PK oznaczony pomarańczowym sprayem. Można także wykonać zdjęcie tego miejsca i okazać na mecie. Zaleca się również kontakt telefoniczny z Organizatorem.
8) Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
9) Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności (scorelauf), ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
10) Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy, wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie są to odległości w linii prostej między tymi PK).
11) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum 1 dowolnego PK ze wszystkich PK znajdujących się na trasie Rekreacyjnej oraz dotarcie na metę Rajdu w limicie czasu dla tej trasy.
12) O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba potwierdzonych PK, a w drugiej czas przejścia od startu do mety.
13) Klasyfikacja prowadzona z podziałem na zespoły.
14) Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy:
– nie zaliczyli wymaganej minimalnej liczby PK,
– nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę,
– przekroczą limit czasu,
– będą nie przestrzegać Regulaminu Rajdu lub niniejszych Zasad.
15) Dopuszcza się możliwość startu z psem.