Rekonesansowe zdjęcia

Niezdecydowanych na start w Rajdzie Liczyrzepy może przekonają majówkowe zdjęcia:


Na swej drodze spotkaliśmy nawet miłośników Rajdu Liczyrzepy z dalekiej Australii: